Mats Ekholm

Presentation

 

Mats Ekholm (född 1944) är professor emeritus vid Karlstads universitet.

 

Han blev filosofie kandidat 1968, filosofie licentiat 1971 och filosofie doktor 1976, docent vid Göteborgs universitet 1977, professor vid Göteborgs universitet 1990 och vid Karlstads universitet 1999. Han har varit ledare för Skolledarutbildningen i Sverige 1975-1990, Generaldirektör för Skolverket 1999-2002, för Myndigheten för skolutveckling 2003 och vid Utbildnings- och kulturdepartementet 2004-2005. Han är numer professor emeritus vid Karlstads universitet


Han har varit ledamot av flera statliga utredningar (t ex Utbildning för hållbar utveckling 2004, Att fånga kunnandet om undervisning och lärande 2005). Han har varit svensk representant i OECD´s centrum för utbildningsforskning och innovation (CERI).Han har haft uppdrag åt bland andra Nordiskt Ministerråd, SIDA, Unesco, danska, engelska, estniska, indonesiska, norska, nederländska, sri lankesiska, tyska, ungerska och österrikiska skolmyndigheter.


Han är författare till mer än 200 vetenskapliga skrifter bland annat Social utveckling i skolan (1977), Skolans socialpsykologi (tillsammans med A. Fransson, 1987), Portraits of Productive Schools (tillsammans med Hameyer, U. m fl, 1995), Forskning om Rektor (tillsammans med Blossing, U. m fl 2000), Skoleutvikling i praksis (tillsammans med Lund, T., Roald, K. och Tislevol, B. 2010), Det goda lärandets grunder (tillsammans med Scherp, H-Å. 2014), Etiska perspektiv på skolledares arbete (Söderström, Å. (red) 2017), Skolförbättring genom aktioner (tillsammans med Forssten Seiser, A och Söderström, Å., 2021) och till en mängd debattartiklar i fackpress och dagspress om skolfrågor.